MANTUITor.ro
Pagina de spiritualitate pentru lumea crestina din RomaniaAjutor

Speranta in viitor


Datele Asociatiei:
ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV "SPERANTA IN VIITOR" (A.F.A.H.)
300150 Timisoara, str. Joszef Preyer nr. 9
Sentinta civila nr. 73/08.02.2001
Cod fiscal nr. 13370943
COD IBAN: RO72RNCB4500000123240001
Banca Comerciala Romana, Sucursala Timisoara
Persoana de contact: Pr. Alin CUZA - tel. +40256/244924; +40722/438292;
Email: cuzaalin at yahoo.com / cuzaalin at gmail.com

SperantaLogo.jpg


1. DENUMIREA AGENTIEI:
AGENTIA: ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV "SPERANTA IN VIITOR" (A.F.A.H.)

SERVICIUL SOCIAL: CENTRUL COMUNITAR "SPERANTA IN VIITOR" din Timisoara este situat in strada Joszef Preyer nr. 9. Centrul a fost un proiect demarat de Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei in parteneriat cu asociatia in anul 2003. Proiectul a fost initial finantat de Fundatia Renovabis din Germania. Acum acesta este un serviciu constituit  in cadrul unui parteneriat dintre Asociatie, Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis.

2. SUBORDONAREA IERARHICA
Asociatia este o organizatie de sine statatoare cu statut legal de persoana juridica dobandit in anul 2000. Deciziile sunt luate de Adunarea Generala a membrilor.

3. TIPUL SI PROFILUL AGENTIEI
Asociatia este o organizatie neguvernamentala si non-profit. Initial ea s-a constituit ca o organizatie a parintilor domiciliati in judetul Timis si care aveau un copil seropozitiv. De la constituire si pana in prezent a oferit servicii sociale persoanelor seropozitive domiciliate in judetul Timis (circa 80 de familii).
Serviciul centrul comunitar nu are un statut juridic de sine statator ci functioneaza pe baza unui parteneriat public-privat intre A.F.A.H., Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei si D.G.A.S.P.C. Timis.

4. SCOPUL ASOCIATIEI
Scopul Asociatiei, consta in  sprijinirea copiilor afectati de infectia cu virusul HIV si a membrilor familiilor acestora in vederea exercitarii drepturilor prevazute de legislatia in vigoare.
Activitatile asociatiei sunt:
- Promovarea intereselor si opiniilor copiilor pe care membrii Asociatiei ii au in ingrijire legala precum si a celorlalti  membri ai familiilor lor infectati cu virusul HIV;
- Supravegherea asigurarii unei ingrijiri medicale adecvate conforma cu nevoile speciale ale copiilor si membrilor familiilor lor  afectati de boala provocata de virusul HIV;
- Asigurarea exercitarii drepturilor acestor persoane la invatamant, la o scolarizare normala si la viata sociala lipsita de discriminari pentru acesti copii si familiile lor;
- Efectuarea de propuneri si inaintarea lor organului legiuitor privind imbunatatirea cadrului legislativ  de protectia copilului si a celorlalte persoane afectate de infectia cu virusul HIV;
- Vegherea asupra acordarii unor sanse egale cu a celorlalti copii pentru cei afectati de infectia cu HIV;
- Ajutorarea prin conferirea unor drepturi banesti in cazul interveniri decesului unui copil infectat cu virusul HIV membru al asociatiei;
- Mentinerea Centrului Comunitar din Timisoara unde persoanele seropozitive pot participa la diverse activitati  si cluburi;
- Sensibilizarea comunitatii vis-a-vis de problema HIV;
- Consiliere juridica pentru familiile care au copii infectati cu HIV;
- Initierea de proiecte educative, terapeutice si de divertisment pentru copii infectati cu HIV.

Scopul Centrului Comunitar "Speranta in Viitor" este sustinerea incluziunii sociale a persoanelor seropozitive din judetul Timis.

OBIECTIVELE SPECIFICE CENTRULUI:
I. Acordarea de asistenta psihologica  persoanelor seropozitive din judetul Timis si familiilor acestora in cadrul Centrului Comunitar din Timisoara;
II. Acordarea de asistenta  sociala persoanelor seropozitive din judetul Timis si familiilor acestora;
III. Cresterea nivelului  educational al beneficiarilor pentru o mai buna integrare sociala a acestora;
IV. Combaterea discriminarii persoanelor seropozitive;
V. Organizarea unor activitati recreative destinate persoanelor seropozitive.

5. CADRUL JURIDIC
Asociatia a dobandit statut juridic in 11.05.2000 in conformitate cu Ordonanta nr. 26 din 30.01.2000.
Pe langa personalul angajat pentru buna derulare a activitatilor de la Centrul Comunitar sunt implicati permanent parinti, studenti sau alti profesionisti voluntari.

6. STRUCTURA CLIENTILOR
Beneficiarii directi ai serviciilor Asociatiei sunt 80 de persoane seropozitive si familiile acestora domiciliate in judetul Timis. Din grupul persoanelor seropozitive 66 de persoane au varste intre 14 si 17 ani. In privinta sexului cam jumatate sunt de sex masculin si jumatate de sex feminin. Toti beneficiarii minori locuiesc in familia proprie sau in cea substitutiva. Sub raportul situatiei materiale din pacate cam 60% sunt familii cu un nivel de scazut de trai.

7. NEVOILE CLIENTILOR
Lipsa de informare cu privire la HIV/SIDA a dus la o puternica discriminare a copiilor seropozitivi, manifestata prin eliminarea acestora din scoli si stigmatizarea lor mai ales in localitatile rurale ca urmare a  incalcarii confidentialitatii de catre unii din functionarii publici.
Din cercetarea situatiei pe teren efectuata de asociatie s-a constatat ca, desi sunt apti mental, 42% din copiii infectati cu virusul HIV nu frecventeaza nici o scoala, iar 52% din restul sunt la scoli ajutatoare, singurele scoli care i-au acceptat. Ceilalti, care sunt la licee si scoli normale, trebuie sa-si ascunda foarte bine boala pentru a nu fi fortati sa renunte la scoala.
Majoritatea beneficiarilor fiind la varsta adolescentei sunt pregatiti pentru a acumula informatii privitoare la drepturile si obligatiile lor, pentru a putea fi integrati in societate si a nu fi dependenti sociali toata viata. Dar s-a constatat ca ei nu-si cunosc drepturile si obligatiile si de aceea considera discriminarea la care sunt supusi ca stare de normalitate.
Tot din analiza situatiei de fapt am constatat urmatoarele nevoi raportate ca procente din un grup de 100 persoane seropozitive.

8. OFERTA AGENTIEI
Asociatia ofera sprijin material, asistenta sociala, asistenta psihologica, activitati educative si recreative pentru persoanele seropozitive domiciliate in judetul Timis si familiile acestora.

9. PRESTATIILE AGENTIEI
I. Centrul comunitar "Speranta in Viitor" - In cadrul centrului se ofera consiliere, psihoterapie, se desfasoara cluburi de calculatoare, artterapie, dans modern, engleza, sarbatorirea onomasticii, tenis de masa etc.
II. Evaluarea situatiei sociale a familiilor si alcatuirea anchetelor sociale - mentinerea legaturii cu familia care are un membru seropozitiv  
III. Tabara de vara
IV  Publicare si distribuirea gratuita in liceele din judet a  revistei "Impreuna" - prima revista a adolescentilor seropozitivi.
V. Actiuni de dezvoltarea a abilitatilor sociale prin discutii sau actiuni comune cu alti tineri ce nu sunt seropozitivi.
VI. Sprijin material
Pe parcursul anului, trimestrial, se distribuie ajutoare materiale pentru persoanele seropozitive din judet constand in alimente, haine si produse igienico-sanitare.
VII. Sprijin pentru accesarea drepturilor  cuvenite persoanelor seropozitive inscrise in asociatie
Asociatia raspunde tuturor sesizarilor familiilor privitor la obtinerea drepturilor banesti ale beneficiarilor prin contactarea institutiilor publice implicate si alcatuirea referatelor lunare catre autoritatile platitoare.
Asociatia a militat pentru evitarea abandonului scolar  pentru copii seropozitivi si pentru integrarea lor scolara.
VIII. Actiuni cu familiile
In fiecare luna se organizeaza intalnirea cu parintii copiilor seropozitivi din judet si permanent familiile  beneficiaza de consiliere. Un grup mic de familii beneficiaza de psihoterapie familiala efectuata gratuit de un specialist.
IX. Campanie de mediatizare a problemelor copiilor seropozitivi in liceele din judet
In parteneriat cu Inspectoratul Scolar Timis AFAH deruleaza pe parcursul acestui an o campanie de informare privitor la virusul HIV. Scopul campaniei este informarea corecta a elevilor si cadrelor didactice des pre virusul HIV si combaterea discriminarii persoanei seropozitive.
X. Combaterea discriminarii persoanei seropozitive.
Actiunile de mediere a conflictelor, de reintegrare scolara si informare a lucratorilor sociali din primarii despre confidentialitatea profesionala vor duce la  combaterea discriminarii  si marginalizarii persoanelor seropozitive.

Echipa Centrului Comunitar:
- 1 preot - lucrator social, coordonator proiect - pr. Alin CUZA;
- 1 asistent social - norma intreaga - d-na Cristina BUSUIOC;
- 1 psiholog - norma intreaga - d-na Elena CALOTA.

Speranta.jpg


"HOPE IN THE FUTURE" ANTI-HIV FAMILY ASSOCIATION was founded in 2000 from the initiative of a group of parents who had HIV + children.  The activities centered in the beginning on providing material support for children and guiding families to obtain the rights due them.  Since that time, the organization has evolved both in number of members and in projects conducted. The goal of the association consists of supporting children infected with the HIV virus and their family members, with a view to exerting their legal rights.

Activities of the Association are:
- Promoting the interests and opinions of children who association members have in legal care, as well as other members of their families affected by infection with the HIV virus.
- Supervising the assurance of adequate medical care according to the special needs of children and their families affected by disease provoked by the HIV virus.
- Assuring the exertion of the rights of these persons to education, to normal schooling and to social life lacking in discrimination for these children and their families.
- Creating proposals and forwarding them to legislative bodies regarding improvement of the legislative framework for the protection of children and other persons affected by infection with the HIV virus.
- Watching over the provision of equal chances as with other children for those affected by infection with HIV.
- Helping by conferring monetary rights in the case of death of a child infected with HIV who was a member of the association.
- Maintaining the Community Center in Timisoara where HIV+ persons can participate in various courses and clubs.
- Sensitizing the community about the problem of HIV.
- Legal counseling for families who have children infected with HIV.
- Initiating educational, therapeutic and entertaining projects for children infected with HIV.

RECENT PROJECTS

I. Project title: MOBILE INTERVENTION TEAM FOR CHILDREN INFECTED WITH HIV IN TIMIS COUNTY

    The project aims at stopping the rate of deaths of children infected with HIV in Timis County due to nonobservance or interruption of medications.  A mobile team of professionals was organized, which travels to the residences of families in rural environments who have children infected with HIV and monitoring the state of health and accuracy of administering medications.  The mobile team works at the Association office in Timisoara.  To travel, a minivan was acquired and appropriately equipped.
Goal: Integration into society of children infected with HIV and their families from Timis County

Objectives:
a. Monitoring the state of health. Observance of medications, treatments and evolution of the disease.
b. Family counselling
c. Involvement at the community level in combating marginalization and implementing activities of information and prevention.
The project was conducted in partnership with the Romanian Orthodox Archbishophy of Timisoara (Banat Metropoly).  The Church assured financial support of the project through financing from the German Renovabis Foundation.  The association was responsible for hiring personnel and conducting activities.

II. Project title:  HOPE IN THE FUTURE COMMUNITY CENTER
 This project was started in 2003 with the support of the Banat Mitropolia (Romanian Orthodox Church) on the basis of a partnership established with the association The Church assured financial support of the project through financing from the German Renovabis Foundation.  
The goal of the Community Centre was and is social reinsertion of the child infected with HIV and sensitizing the community about the problem of HIV.
    
Objectives of the Community Centre:
- Providing psychological and social support for HIV+ persons
- Sensitizing the community about the problem of HIV
- Reintegrating children in school
- Legal counselling for families who have children infected with HIV
- Initiating educational, therapeutic and entertaining activities for children infected with HIV

III. Project title: PC CLUB

    The material situation of the majority of families who are members of the association does not allow them to acquire a computer.  To support HIV+ children, the association started a project of refurbishing a room equipped with computers, in which the computer club can be organized.  A similar activity has been held until the present, but the material basis has not been sufficient.  The goal of the project was to refurbish the computer room at the office of the association by equipping it with computers and furniture.
The project was financed by the Schaeffer firm in Germany.

IV. Project title: MAGAZINE "TOGETHER"

The Association magazine is the place of free expression for HIV+ youth.  Those who will wish to do so will be able to express their ideas and opinions in the framework of magazine articles.  The magazine has four editions in each year.
After gathering the written materials, a specialized firm will do the editing and printing.  200 copies of the magazine will be printed for each edition.  These will be distributed free of charge to the libraries of 20 high schools in the county.
The project was financed by the Schaeffer firm in Germany.

V. Project title: "IMPACT" Youth Club

The project start in this year. The goal of the project is to develop the social skills and inclusion of our beneficiaries. Project "IMPACT" is conduct in partnership between A.F.A.H. and "NEW HORIZONTS" Fundation, and three High Schools in Timisoara: "C.D. Loga" National College, Waldorf High School and "I. Mincu" Arhitectural College.

For the future we have in plan to develop the new projects for seropositive children. For that any donations will be usefull.

COORDINATOR, Priest Alin CUZA

SperantaCasa.jpg

Stana Vetsch, 21. Junie 2006
Preot Jakob Vetsch - last update: 10.04.2015